Referat af bestyrelsesmøde 03.12.2014

Til stede: Cathrine, Christian, Preben, Patrick, Violeta, Nanna, Torben, Nils-Henrik
Dagsorden

Ekstra- ordinært:
Møde med Jeppe fra team CPH- 
BRUG DET FØRTR KVARTAL 2015 FOR AT FINDE UD AF HVAD FOR EN STØTTE VI GERNE VIL HAVE FRA TEAM CPH. NÆSTE TILMELDING FRIST ER APRIL 2015.
1)      Godkendelse af referat fra TB 6
2) Godkendelse af dagsorden
3) Orientering – siden sidst
NANNA OG NILS-HENRIK HAR HOLDT MØDE MED CHRISTIAN (COWI) ANGÅENDE SKYBRUDS INFRASTRUKTUR (KBH KOMMUNE PROJEKT). TORBEN TAGER OVER OG FØLGER OP MED COWI OG HB
Formanden
Torben – fællesarealet I GANG.
Violeta – økonomiudvalg & udredning af skolesagen MØDE MED HANS BAY DEN 4.12

4) Sager
a.       Budgetforslag diskuteres. Hvis der ikke er ændringer, går vi til godkendelse. Ellers går budgetudvalget meget hurtigt videre med ændringerne, så budgettet kan sendes til Hans Bay (moderklubbens kasserer) i løbet af weekenden. Se bilagt budgetark. GODKENDT.
b.      Projekteringen af fællesarealet – issues vi skal tage stilling til IKKE NOGET AKTUELT LIGE NU.
c. Drøftelse af afslutning af personalesag
d.      Handyman – beslutning om at gå videre med eventuelt prøveansættelse. GODKENDT
e.      Beslutning om procedure ved betalingsværing i forbindelse med medlemmer under myndighedsalderen. Se bilag (mail). TAGES OP NÆSTE GANG
f.     Huslejeforhøjelse i hallen – bestyrelsen tager stilling til om man vil godtage forhøjelsen fra nytår. AFVIST FOR 2014. Det er blevet foreslået Ø/I’s formand, at det også SÆTTES I BERO FOR 2015.
 
g.       Diskussion: Vi skal have et overblik over mulighederne for at forbedre tennisafdelingens økonomi. Sportschefen har en del ideer, vi bør bede ham om at liste dem. Lad os få et idekatalog i gang. TILTAG: STEEN GÅR I GANG MED AT KONKTAKTE SKOLER sammen med Nils-Henrik.
 
h.      Breddetiltag – vi skal diskutere muligheder og sætte gang i planlægning af aktiviteter. UDSAT
 
i.         Juniorudvalg – igen: en diskussion af opgaver, muligheder og et ønske om at se et stykke frem, lad os få en plan: UDSAT
 
Eventuelt
Cathrine spurgte på vegne at KTU om de kan leje baner hver 2 fredag i 2 timer fra 19 – 21 til kampspilstræning. GODKENDT. PRISEN AFTALES MED STEEN.
Rejsendegæster- OK til træning med 1. & 2.hold. Betaling for enetimer/baner