Referat af bestyrelsesmøde 05.11.2014

Tilstede: Christian, Patrick, Nils Henrik, Nanna, Cathrine, Torben, Violeta
Fraværende: Klaas, Preben
Godkendelse af referat fra TB 4
GODKENDT

Orientering – siden sidst
Administrativt arbejde – status HOOMAN ER NÆSTEN FÆRDIG
Dræning af vand fra området foran hallen – status VI VENTER INDTIL DER KOMMER FLERE OPLYSNINGER OM KLUBENS ØKONOMI. ALTERNATIV ER AT SNAKKE MED NANNAS KONTAKT (ERIK CHRISTIAN) OG KOMUNEN. NANNA BOOKER MØDE MED HAM
Hjemmesiden – status SER MEGET BEDRE UD
Handyman – status
Forhandling om klubbens samarbejde med skole/akademi – status
TO BE CONTINUED
Fællesarealet – status DBU TIBLUDET SKAL DRØFTES I HB DEN 6.11. ØNSKE ER AT MEDLEMMERNE MØDES PÅ FÆLLESAREALET
Budget for 2015 – status
Team Cph – status (Torben) TEAM CPH VIL GERNE MØDES MED TB (DEN 3 DECEMBER)
Andrea Balogh – forstærkning til klubbladet- STARTER MED BLADETS REDAKTIONS MØDE 14.11
Trænersituationen p.t. – ref. fra trænermøde samt oversigt over lønninger bilagt TRÆNERE OG FOLK ER GLADE. LEDELSEN SKAL HAVE STYR PÅ TRÆNERNE, OG TRÆNERNE SKAL SELV SØRGE FOR EN AFLØSER
Fysisk træning – opslag på idræt DER SKAL ANSÆTTES EN FYSISK TRÆNER
Brev fra Kultur- og Fritidsborgmesteren til HB-formand TIL ORIENTERING
Juniorudvalg – status CATHRINE FIK FAT I TO MØDRE OG SKAL SPRÆDES VIDERE. INFO SENDES TIL TB. UDOVER DET INVITERER STEEN TIL FORÆLDREMØDE HVOR FORÆLDRENE FÅR AT VIDE HVAD DER FORVENTES AF DEM

Sager til beslutning

Forhandling med akademiet

Der er et nyt møde på vej mellem parterne (klubbens afdelinger, HB, akademiet). Gennemgang af materiale fra sidste forhandlingsmøde – vi skal have lagt en linje, så vi er enige om forhandlingsgrundlaget. Se bilag.

Indstilling: Det besluttes, at formanden (CL) forhandler for tennis efter en diskussion af det bilagte materiale. TB ER ENIGE OM AT VI ER VILLIGE TIL AT HJÆLPE, MEN DER MÅ STÅ KLART HVEM DER HAR FOR ANSVAR, HVODAN ØKONØMIEN HÆNGER SAMMEN….

Fællesarealet

Mail mellem CL og David Kendal fra fodboldafdelingens bestyrelse. Vi har tidligere aftalt, at vi ville vende det her i HB på næste møde – det bør vi stadig gøre. Samtidigt kan vi arbejde videre med området sammen med fodboldbestyrelsen.

Indstilling: Ud over, at punktet tages op på næste HB-møde, arbejder CHRISTIAN OG TORBEN videre med det konkrete projekt sammen med fodboldbestyrelsen.
Handyman

Som Klaas skriver i mail: ØI har sagt god for ansættelse af en deltids handyman. Pga. en diskussion om timelønnen sidste gang, og fordi pengene pt i ØI er knappe, bliver ØI desværre nødt til at erstatte tilbuddet om betaling af 8 timer om ugen med et kontant tilskud på kr. 5000 om måneden. Såfremt lønnen kan holdes på ca. kr. 150 per time, svarer det til ca. 8 timer. Løn udover 5000 om måneden er for tennisafdelingens regning.

Se udkast til stillingsopslag i bilag.

Indstilling: Opslaget justeres og vi går derefter videre med ansættelse af en deltidsmedarbejder. STEEN SKAL HÆNGE OPSLÆG OP OM AT ALLE SKAL RYDE OP EFTER SIG SELV. HANDYMAN STILLING LÆGGES PÅ JOBINDEX.DK. ANSØGNINGER SENDES TIL BESTYRELSENS MAIL.

Mødekalender for TB: Vi har brug for at etablere en møderække for TB. Forslag til møderække for kvartalet + start 2015 ligger i bilag. 
Indstilling: Bestyrelsen justerer evt. og tiltræder derefter mødekalender. INGEN ÆNDRINGER I MØDEFREKVENS INDTIL VIDERE

         Eventuelt
        TIDLIGERE TRÆNERSITUATION BLEV DRØFTET