Referat af bestyrelsesmøde 17.12.2014

Til stede: Christian, Nanna, Torben, Cathrine, Patrick, Klaas, Preben, Nils Henrik, Violeta
Ikke til stede:

Godkendelse af dagsorden GODTKENDT

Godkendelse af referat fra TB 7

Orientering

Repræsentantskabsmøde, herunder budget- BUDGET GODKENDT.
Udredning af skoleprojektets økonomi- SAGEN OMKRING PAVILLONEN TAGES VIDERE MED DGI ADVOKAT DEN 8 JANUAR
Julefrokost for trænerne HOLDES PÅ FREDAG DEN 19 DECEMBER
Skolesamarbejde 7 JANUAR MØDE MELLEM NILS HENRIK OG STEEN (HOOMAN SKAL OGSÅ MED)
Team Copenhagen ARBEJDE FORTSÆTTER

Diskussions- og beslutningspunkter

Kommunikationsgangen fra TB til HB ALT DER KOMMUNIKERES TIL HB SKAL DRØFTES FØRST INTERNT I TB
Forældrearrangement – forældreforpligtelser, jf. Birkerød-oplæg. Kommende arrangementer: Forældretennis som juleafslutning i de kommende uger + forældremøde, planlagt til den 20. januar. TB SER MEGET POSITIVT PÅ JULEAFSLUTNING ARRANGEMENT. TB STØTER TILTAG AT VI LAVER ET OPLÆG SOM TAGER UDGANGSPUNKT I BIRKERØD OPLÆG.
Juniorudvalg – herunder nedsættelse af juniorråd + afholdelse af turneringer jf. mail fra DTF. CATHRINE ER FORMAND FOR JUNIORUDVÆLG. MØDE I STARTEN AF JANUAR MED STEEN OG HOOMAN HVORDAN VI SÆTTER ARBEJDET I GANG
Breddeudvalg – herunder regnskab for det gamle BU + diskussion af lørdagsopen, herunder betaling og afregning.
Sportschef, Hooman og øvrige trænere – diskussion af banetimer og øvrig indsats. Gerne også en diskussion af opstart af fysisk træning i 2015
Nytårskur/-fest/-something? Kompensation for den droppede julefrokost.
Henvendelse om rykker STEEN GIVER PRÆCIS INFORMATION I FORÆLDREMØDE OM HVORDAN TILMELDING OG BETALING FOR TURNERINGER FOREGÅR
Person sag – næste skridt og betaling
Diskussion af udpegning: Samarbejdsorgan mellem HB og bestyrelsen for B.93 skole og idrætsakademi
Foredrag eller foredragsrække- TORBEN FORTSÆTTER MED ARBEJDET ANGÅENDE FOREDRAG.

Pr mail var det blevet diskuteret hvorvidt TB’s medlemmer kunne deltage vederlagsfrit i DTF’s tennisseminar 24/1-15. Pr mail var der inden TB8 stillet beslutning om, at TB-medlemmer ikke kunne deltage pga. klubbens økonomiske situation. På mødet blev den beslutning tilbagetrukket, og TB vedtog, at de TB-medlemmer som ønskede at deltage kunne deltage vederlagsfrit, såfremt DTF accepterede tilmelding efter tilmeldingsfristen.
Eventuelt
VINTERCAMP TIL JUNIORNE I UGE 7 (STEEN?)
HVIS EN JUNIOR VINNER EN TURNERING MED GULD BOLD REFUNDER KLUBBEN DENS DELTAGELSE- GODTKENDT