Referat af bestyrelsesmøde 22.10.2014

Tilstede: Torben, Christian, Patrick, Nils-Henrik, Nanna, Preben og Klaas
Fraværende: Violetta og Cathrine

Dagsorden
TB-møde 4, onsdag den 22. oktober 2014
Godkendelse af referater fra de sidste to møder (TB 2 & 3)
DER ER ÆNDRING I REF FRA 8/10: DET ER CHRISTIAN OG PREBEN (IKKE KLAAS, DER VARETAGER B93 AKADAMIET)
Orientering – siden sidst
Vintertræningen i fuld gang, DET KØRER OPTIMALT, KUN POSITIVE TILBAGEMELDNINGER.
Regler omkring førsteholdsspilleres ret til at undervise indskærpet: DER ER STILLET SPECIFIKKE KRAV TIL DELTAGELSE I TRÆNING OG TURNERINGSAKTIVITET. TRÆNER/SPILLERMØDE AFHOLDT DD.
Skriftlig advarsel til en timetræner
Pilotprojekt i forhold til medlemsadministration – det kører: HOOMAN ER I GANG MED GRUNDIG OPRYDNING I DATABASEN, RESTANCER OPKRÆVERS. NÆSTE TRIN ER AT FÅ OPBYGGET FUNKTIONER TIL ADM AF MEDLEMMER, OG SORTERING AF RETTIGHEDER FOR MEDLEMMER.
Fællesområdet foran tennishallen – brev til HB ikke sendt endnu.: PAVILLIONEN ER STØRRE END OPRINDELIGT VEDTAGET. DBU VIL GERNE SPONSERE TO (2) ELLER 0 MINI-FODBOLDBANER TIL B93, SOM KAN VÆRE FÆRDIGE FORÅRET 2015. TB SKAL AFGIVE ØNSKER/PLANER FOR TENNISAFDELINGEN.
Møde med Hans Drachmann om samarbejdsaftale med akademiet – aftale redigeret efter vores ønsker. Endnu ingen tilbagemelding fra akademiet. MØDE MED HANS DRACHMANN ER AFHOLDT OG AFTALERNE ER FORMULEREDE OG FREMLAGT OVERFOR AKADAMIET MHBP BRUG AF TENNISHALLEN: BRUG AF TENNISHALLEN AFREGNES PR TIME.
Samarbejdet med akademi/skole i øvrigt – status på bestyrelsespost til Søren Skydsgaard. SS ER IKKE INDSAT I B93-AKADEMIETS SKOLEBESTYRELSE PT, MEN DET FORVENTES EFFEKTIVERET SANREST.
Det gamle tennisanlæg – ny lejeaftale til 2060: Vi skal have den bekræftet. DER FORELIGGER EN GAMMEL LEJEKONTRAKT, HVOR DATOERENE ER FORLÆNGET. DET ER STADIG IKKE BELYST HVILKE VILKÅR OPSIGELSE/ ÆNDRINGER I LEJEKONTRAKTEN MEDFØRER.
Hvor er vi med undersøgelse af opgaverne for en halinspektør? (Rengøring på banerne, vedligehold, håndværksmæssige opgaver). ACTION: NH OG CØR FORMULERER STILLINGSOPSLAG PÅ 12T UGENLIGT
Team Cph – hul igennem. DER KOMMER TIL AT VÆRE ET MØDE MELLEM TEAM CPH OG TB/B93
Sager til godkendelse:
Trænerene mangler skabe, hvor de kan opbevare deres bolde/udstyr: Nanna kontakter Mathias BM for at høre, om han gerne vil være tovholder på det projekt: Enig TB beslutter at iværksætte skabslads til trænerne
Klubbens bolde bør markeres med logo, eller på anden vis være tydeligt markeret: Steen orienteres.
Hjemmeside: Forslag fra Klaas om at rydde op på hjemmesiden. Se bilag. KLAAS HAR SKREVET ET INDLÆG TIL TB ANG ORGANISERING AF HJEMMESIDEN, OG HVILKE TEKNINSKE BEGRÆNSNINGER DER LIGGER I DEN NUVÆRENDE SIDE. I FØRSTE OMGANG SKAL DER ‘BARE RYDDES OP’ I NÆSTE OMGANG SKAL DER INVESTERES (CA 10.00KR) I NYT LAYOUT MM.
Indstilling: Bestyrelsen sætter arbejdet i gang. GODKENDT
Vand ved hallen: COWI og Københavns Ejendomme kigger på en løsning. Hvem følger op fra TB – også i forhold til Steen, som foreslår, at vi selv køber en pumpe? DE TRE ‘ANGREBSPUNKTER’ DER PT ER I GANG: AKUT BEHOV FOR AT FJERNE VANDET, HVAD KAN VI GØRE PÅ KORT SIGT, OG HVILKE TILTAG SKAL DER I FREMTIDEN TIL, AT SIKRE, AT DER IKKE KOMMER OVERSVØMMELSE PÅ ANLÆGET: NANNA HAR KONTAKT TIL COWI/HOFOR MHBP AT FINDE EN MERE PERMENENT LØSNING: TILSLUTNING TIL DEN DRÆNAGE DER ER PLANLAGT FRA KOMMUNENS SIDE> KOMMUNEN KENDER VORES BEHOV OG ET MØDE SKAL AFTALES. FOR AT AFHJÆLPE DEN AKTUELLE SITUATION SKAL DER GRAVES EN RENDE FOR AT AFLEDE DET VAND DER LIGGER FORAN TENNISHALLEN. TB ER ENIGE OM, AT DER IKKE SKAL INDKØBES PUMPER ELLER LIGN FOR AT FJERNE DET VAND DER LIGGER UDENFOR HALLEN NU. KLAAS TALER MED ØI/FLEMMING OG FÅR FORHÅBENTLIGT ASAP EN GRAVEMASKINE I GANG MED AF SIKRE UMIDDELBAR DRÆNAGE
Stillingsopslag: 10-12 timers vedligehold, rengøring, håndværksmæssige opgaver i og omkring hallen.
Indstilling: Bestyrelsen laver et udkast til opslag. GODKENDT
Mødekalender for TB: Vi har brug for at etablere en møderække for TB. Forslag til møderække for kvartalet + start 2015 ligger i bilag. MØDEKALENDER SOM VEDLAGT ER VEDTAGET
Indstilling: Bestyrelsen justerer evt. og tiltræder derefter mødekalender.

Til drøftelse
Gasværksgrunden og indspil til politikerne – den videre proces: DER ER DD AFHOLDT MØDE MELLEM B93 OG ØSTERBRO LOKAL UDVALG: DER ER POSITIV TILBAGEMELDNING FRA LOKALUDVALGET I FORHOLD TIL B93’S ØNSKER OM BOLDBANE OG IDDRAGELSE AF B93 I NORDHAVNEN. HB OG LOKALUDVALGET INDKALDER TIL ET MØDE, HVOR DE NÆRMERE DETALJER/ ØNSKER FREMLÆGGES OG DISKUTERES

Eventuelt OPRETTELSE AF ÅRSHJUL/KALENDER:
UGE 42:
DER SKAL VÆRE REKRUTTERINGS-EVENT FOR NYE MEDLEMMER
DER SKAL PLANLÆGGES TURNERING FOR KLUBBENS MEDLEMMER

FEBRUAR 2015:
ET HELT B-MØDE BØR PLANLÆGGES TIL UDELUKKENDE AT PLANLÆGGE UDENDØRSSÆSSONEN

NYHEDSBREV OPSTART I 2015