Bestyrelsesmøde 01-11-2016

TB-møde
1. november 2016

REF

— — —

 

 1. Godkendelse af dagsorden – godkendt

 

 1. Godkendelse af referat fra sidst: Allerede godkendt på mail & lagt ud på www
 2. Personalesag (lukket punkt, orientering) – personalesag godkendt

 

 1. Steen, driften status:

 

 • Periodisk problem med lyset på bane 21
 • Juniortræning + seniortræning kører efter plan
 • Vandrør tømmes på udendørsanlæg 2. november
 • Vinteropgaver i gang – inklusive huller i hegn, som meldes ind til kommunen.
 • Klubhus/klubhuspulje: indstilling til BR 540K
 • Bo har lavet årshjul færdigt
 • Holdkampe – gode resultater første runde
 • Restancesag – håndteres efter årsmøde
 • Skolesamarbejdet – puljen er brugt

 

 1. Årsmøde – forberedelse: Beretning, forslag, valghandling blev diskuteret.

 

 1. Projektet ude på fællesområdet – status på Keingart og LOA. Bestyrelsen godkendte, at man går videre med næste skridt, som er kontakt til LOA og andre fonde med henblik på finansiering og realisering af Keingarts forslag. Formanden tager den videre i HB og med Keingart.

 

Note: Torben Ernst er modstander af løsningen med padel-tennis, som han ikke mener hører hjemme i en udviklingsorienteret tennisklub.

 

 1. Bonusordning til førsteholdet (damer) – aftale blev godkendt, idet TB tilslutter sig den model, som sportschef (Steen Høylo) og elitetræner (Bo Thaysen) har foreslået: Der udbetales kun honorar for vundne kampe, 1000 kr. til 1. & 2. single, 500 kr. til 3. single, 500 hver for doublen. Altså max. 3500 kr. pr. holdkamp.

 

 1. Appelsag vedrørende 2. DIV. ØST, Damer – orientering: DTF har besluttet, at B.93 ll rykker op som en konsekvens af, at holdet har spillet sig til en play-off, som holdet ved en fejl ikke fik mulighed for at spille.

 

 1. Sponsoraftale – henvendelse/klage fra Benni Holst (Yonex). PØ taler med Benni. Steen tjekker facts.

 

 1. Forsøg med vinterfodbold, opfølgning – evaluering til næste forår, brev til alle interessenter (Skjold, Kbh Kommune, DBU). CL skriver inden udgangen af november.

 

 1. Tyverier i hallen – Frederikke Nørgaard har henvendt sig. Diskuteret – kameraer/skilte op, Steen undersøger og sætter i værk.

 

 1. Dato for næste TB-møde (efter konstituering, som følger umiddelbart efter årsmødet) fastsættes – budgetmøde, hvor vi behandler udspil fra økonomiudvalget: november kl. 18 i hallen

 

 1. Eventuelt:

 

 1. KM inde – CØR, forespørgsel fra KTU om prissætning på baner ved mesterskaberne indendørs 2016 i B.93: Vi kører med hallens normalpriser, Steen vender tilbage. CØR meddeler KTU beslutningen.