Bestyrelsesmøde

TB-møde
08. maj 2016 19:30

Dagsorden

 

Godkendelse af dagsorden – godkendt

Godkendelse af ref. fra sidste møde – godkendt

Orientering fra Sportschefen

Tilbud på coating – 170 K ex moms + 30 K ex moms for reparationer

LED-belysning i hallen – tilbud på 400-500 K, indtjent igen på ca. fire år i forhold til ved fuld belysning med det nuværende system. Steen indhenter flere tilbud.

Skabe: Steen tager kontakt til Thomas Piculell, som gerne vil hjælpe.

Tolido: Er gået konkurs, datterens firma kommer ad hoc ind til videre. Tolido kostede 200K ex moms. Vi har egen støvsugning for 37K ex moms. Der arbejdes på at lægge opgaven over på Martin Andersen, Klaas M tager det i økonomiudvalg og i ØI.

Martins opgaveportefølje: Martin er ved at komme ind i opgaverne som baneinspektør, vi mangler dog noget oplæring fra kommunen, fx ift. udbedring af skader. Johan er oplært som afløser/medhjælper. Flere end Johan skal oplæres.

Nye anlæg får nye skraldespande på banerne. Gamle anlæg trænger til samme – Steen ser på det. Nye linjekoste, nye bænke, nyt net på gummibanen.

Hooman melder fuld booking + ekstra efterspørgsel på STU.

Bo Mortensen tager sig af organisering af holdkampe, skriver ud til alle holdkaptajnerne i morgen.

Bo og Hooman taler sammen om trænernes planer, så vi får løst situationer med skift mellem anlæggene.

Varmt vand i hallen – Klaas og Steen finder pumpen og Steen får den repareret.

Playsite – Steen kigger på fundraising.

Østerbro Idrætspark
CL orienterede om møde mellem HB og ØI.

Anlægget på P.H. Lings Allé – problemer med vandingsanlæg, hærværk, adgangsforhold, ydre hegn
Kommunen og HP Tennis er i gang med at udbedre vandpumpen, status i morgen mandag (den 9. maj). Bane 4+5 lukkes ned, der udbedres skader, og der tromles. Status på vej fra Jes Wessberg også. Kaja Fallinge er ansat som rengøring i klubhuset og omklædningen på gamle anlæg (2 gange ugentligt). TB følger gamle anlæg nøje, Steen melder ind når der er det mindste.

Gratister på anlæggene – procedure, baneinspektør, kampagne rettet mod medlemmerne.
Første gang: en venlig reminder og velkommen i klubben som nyt medlem næste gang vi ses. Derfra: Mobile pay-løsning: Ophængning af nummer på anlægget + besked om at betale eller forlade anlægget. Steen tjekker bookingreglementet for regler om ekstrabetaling ved spil med ikke-medlemmer.

Medlemssag
Der er tvivl om, hvorvidt der har været net sat op i forvejen i det ene af de to tilfælde – 10. og 12. april – hvor medlemmet har spillet på anlægget på P.H. Lings Allé, før anlægget var åbnet for sæsonen. Derfor frafalder den del af regningen, som omhandler skader på banens udstyr (netstolpe og singlepind), mens regningen på genopretning af banens underlag og linjer umiddelbart opretholdes.

Bestyrelsen ser stadig med alvor på følgende forhold:

At medlemmet hverken retter sig efter klubbens regler eller anvisninger/påtaler fra klubbens personale i forhold til hans spil med ikke-medlemmer.

At medlemmet ved en sådan påtale for nylig har bedt en af klubbens ansatte, Hooman Samimi, om ’at lukke røven’.

At medlemmet har spillet med ikke-medlemmer på bookinger i et andet medlems navn.

At medlemmet har spillet på anlægget på P.H. Lings Allé før det var åbnet for sæsonen og efterladt banernes underlag og linjer i en stand, der krævede mange timers arbejde at udbedre.

Bestyrelsen mener, at disse forhold er alvorlige nok til at give medlemmet karantæne fra klubbens tennisbaner frem til 1. august, hvor han igen kan benytte klubbens anlæg. Selvfølgelig forudsat, at medlemmet ikke bryder karantæneperioden og efterfølgende overholder klubbens regler.

Bestyrelsen tager gerne et møde med medlemmet og/eller hans forældre om dette.

Ny coating i hallen – oplæg sendt ud af Torben Ernst.
Beslutning – vi følger Torben Ernsts indstilling vedrørende farver og Steen bestiller i henhold til Torbens mail. I forhold til logo: Steen følger op. Bestyrelsen beslutter, at logo placeres ved hver netstolpe.

Arbejdsdag 5. juni på det nye anlæg
Cathrine Riis – tal med Kendal. Hvad med det gamle anlæg – arbejdsdag, måske samme dag? Steen finder en dato.

Omklædning til tennis (herre & dame) i klubhuset på det nye anlæg
Kort diskussion, spørgsmål i HB.

Juniorudvalg
CØR og Bosse er i gang, indkalder til forældremøde.

Breddeudvalg
Består p.t. af Andrea Balogh, Rogier Folkiers, Mette Ramlow, Maja Petersen, Cathrine Riis, Poul Aarøe, Kim Hansen. NH indkalder til møde snarest. Holdkaptajner bedes meldt ind til kontoret i god tid inden holdene skal sættes.

Sponsorudvalg
PØ ikke til stede, skudt til næste møde. CL skriver til ham om sponsorpakker til Frederikke og Malte.

Fællesarealet (mell. Hal, pavillon og klubhus).
Skudt til næste møde

Eventuelt

STU: Procedure for reparation, vanding 5 minutter + trænere jævnt fordelt på banerne.

STU: Venteliste er ikke en gratis reserveordning. Hvordan sikrer vi betaling fra afløsere – forslag fra Hooman.

KM: Meget få tilmeldinger fra vores juniorer – Bo og Steen taler sammen, Bo tager fat i bestemte unger/forældre. Frist onsdag den 11. maj.

Hjertestartere – spørgsmål videre til HB om hjertestartere andre steder end i klubhuset (hallen, klubhus på det gamle anlæg).

Forplejning til holdkampe – det gennemregnes hvad den samlede omkostning vil være, hvis vi sætter beløbet op til 70 kroner pr. person. Der undersøges muligheder for rabatordninger ved levering til alle hold på hhv. gamle/nye anlæg.