Bestyrelsesmøde (Konferencekald) – 03-10-2016

Referat, Tennisbestyrelsen, B.93

Telefonmøde, 3. oktober 2016

Beslutning vedrørende svenske spillere til forstærkning af herrernes førstehold med henblik på at holde pladsen i 1.DIV. Følgende blev vedtaget:

De svenske spillere honoreres udelukkende for vundne kampe efter følgende model:

1500 pr. vunden 1. og 2. single

1000 pr. vunden 1. double

Derudover afholder klubben deres udgifter til transport & fortæring i forbindelse med kampene.