Bestyrelsesmøde 17-02-16

TB 17. februar 2016

Fremmødte: Cathrine Riis, Patrick Ørngren, Nils-Henrik Jørgensen, Christian Lunøe
Afbud fra: Torben Ernst, Violeta Jaramaz

Beslutningsreferat:

 • Godkendelse af dagsorden

 

 • Godkendelse af referat fra sidste møde:
  Allerede godkendt og sendt ud.
 • Fælles rengøring
  Ok til principbeslutning om ny fælles rengøring, hvor vi ser samlet på alle klubbens opgaver på dette punkt (+ måske let vedligehold).
 • Egendrift/forårsklargøring
  a) Renoveringsprojekt på det gamle anlæg skal sættes i gang og monitoreres. NH vender med Jens Wessmann og CL ringer til Søren Nielsen og sætter et møde op. b) Vi skal videre med at hyre en baneinspektør – Steen/Hooman har haft et par samtaler, har fundet en. CL tjekker hvor langt de er og skubber på med at få det på plads.
 • Standerhejsning
  30/4 på tennissportens dag. Meldes ud så snart vi er sikre på forårsklargøring.
 • Sponsoraftaler
  PØ+CL kigger på det og vender tilbage til Yonex/White Sport.
 • Kasserer
  Adam Mollerup er tennisafdelingens kandidat til posten på kommende GF.
 • Kontrakter
  Ny organisation i trænerteam godkendt. Pension, incitamentspakke, lønforbedringer godkendt. Grønt lys til PØ/CL i forhold til at tage den afsluttende forhandling med ny træner i teamet.
 • Gasværksgrunden
  Orientering, ingen beslutninger.
 • marts GF i DTF
  NH deltager og stemmer klubbens vegne.

 • Punkter vedrørende skolen
  A) Vedr. skolens rekrutteringsmøder:

  Erklæring fra B.93 i forhold til nyt optag på skolen – TB beder HB (Formanden tager det med på næste HB-møde) om at skrive til skolen for at gøre det klart, at man ikke kan bruge klubbens navn i rekrutteringen af nye elever/ elever til de små klassetrin i det nye skoleår.
 1. B) Vedr. skolens henvendelse om baneudlejning/brug af tennisfaciliteter i 2016/17:
  Ud over, at vi selvfølgelig honorerer den gældende kontrakt (som løber frem til udgangen af juni 2016, hvorfra den er opsagt af skolen), kan B.93 Tennis tidligst stille tennisbaner til rådighed for skolen igen, når følgende forhold er bragt i orden/afklaret:

 

 1. Det generelle tilhørsforhold mellem skole og klub: Lige nu har skolen jo en særdeles god pris på indendørstimer, fordi man er en del af klubben og hører til her. Og udendørstimerne har jo været omkostningsfri for skolen. Ingen af delene kan uden videre gælde længere, når skolen flytter og løsriver sig fra klubben. (I øjeblikket betaler eksterne klubber 210,- pr. time indendørs og har ingen mulighed for at benytte på vores udendørsanlæg.)

 

 1. Når skolen betaler restancen for banetimer fra forrige indendørssæson (altså sæsonen 14/15). Der er netop igen sendt rykker på det samlede beløb til skolen.

 

 1. Når klubben har fuld klarhed over, om vi evt. skal bruge banetimer til en ny skoleordning i klubbens lokaler. Det kan tage et stykke tid endnu, hvor meget afhænger af forhandlinger, som pågår.

 

 1. Når alle udeståender i forbindelse med skolens adskillelse og fraflytning af lokalerne er afklaret – inklusive fuld huslejebetaling for resten af skolens nuværende kontraktperiode. Vi mener ikke, at det tjener klubbens interesser at indgå i nye forretninger med skolen før alle andre forretningsforhold er afviklet.

 

 1. Vi bemærker desuden, at skolen som ekstern aktør ikke kan forvente at kunne bestille baner før planlægningen/salget af den pågældende sæson generelt åbner, og selv på dette tidspunkt kun efter specifik og skriftlig aftale med bestyrelsen i B.93 tennis.