Referat årsmøde 2. nov. 2016

Referat af årsmøde i Tennis 2. november 2016 kl. 19.30

I årsmødet deltog 31 stemmeberettigede medlemmer

Dagsorden:

 • Valg af dirigent:

Thomas Piculell blev valgt til dirigent – Torben Klarskov til referent.

 • Beretning om afdelingen.

Beretningen blev foretaget af tre medlemmer. Formanden Christian Lunøe. B.93 kasserer Adam Mollerup og ØI`s direktør Klaas Muizelaar.

Christian Lunøe tog derefter fat på sin omfangsrige beretning, som han supplerede med en power point præsentation.

Sportsligt – organisation & drift – økonomi:

Sportsligt: Juniorer

 • Juniortræningen: + 300 børn, fine tilbagemeldinger – også kritik
 • Arrangementer for juniorer: Overnatninger,, camps, pizzatennis,
 • Familietennis: Fuldt booket 10-16 børn på hvert hold pr. periode
 • 4 turneringer afholdt på hjemmebane
 • Holdkampe repræsenteret i alle rækker u10-u16 – u14 drenge med i DH (national turnering). Zoe Helle du Pasquier Jensen udlånt til HRT u12 (bronze)
 • Skolesamarbejde med Strandvejsskolen
 • Individuelle resultater: +10 turneringssejre

Sportsligt: Seniorer:

 • Oprykning for damernes hold til 1. Division
 • Oprykning for damernes 2. hold til 2. Division
 • Herrernes 1. hold ramt af langtidssygdom og frafald – nedrykning
 • Generelt god stemning & højt engagement til træningen
 • Fokus på opbygning på herresiden – momentum/videre oprykning på damesiden
 • Midlertidig ordning med svensk forstærkning til 1. herrer.

Sportsligt: Seniorer (bredde):

Stor tilslutning til medlemstilbud

 • STU: 75 hold, 300 deltagere i sommersæsonen
 • Pro Camp senior i alle ferier, afholdt 2- ca. 20 deltagere pr Camp
 • Cardio – en gang ugentligt – 40-50 deltagere
 • Lørdagsopen: 20-40 deltagere hver lørdag
 • Kom ind – første søndag hver måned, indslusning af nye medlemmer
 • Nyeste tiltag – Tennisrelateret fysisk træning for medlemmer

Organisation & drift:

 • Nye faste medarbejdere Bo Mortensen, Sebastian Bienkowski (ny banemand)
 • Nye roller – nye teams under Bo Mortensen og Hoomann Samimi
 • Selvstændig drift af anlæggene – ny-anlagte baner på P. H. Lings Allè
 • Ny belægning og lys i hallen
 • Ny direktør i ØI (nyt ansvarsområde til sportschef)
 • Indstilling til Borgerrepræsentationen: 540.000 til villaen på P. H. Lings Allè
 • Projekt for træningsområde foran hallen
 • Andre kommende projekter: Mere vinterkapacitet, kunstbane(r) på det gamle anlæg

Økonomi og nøgletal:

Toplinje 2016 (2015): 4.940.019 (4.266.083)

Kontingenter: 1.499.706 (1.171.057)
Egenbetaling, junior: 1.682.445 (1.499.195)
Egenbetaling, senior: 561.650 (363.805)
Hallen: 864. 680 (888.310)
Fos: 354.402 (315.108)
Likviditet ved årets udgang: ca. 2. millioner kroner (1.650.000 + 300.000)

Tennisafdelingen var trådt til, da fodboldafdelingen var kommet i bekneb for likvid kapital i forbindelse med overgangen fra et ApS selskab til et andet. Men det beløb, som tennisafdelingen havde lånt fodboldafdelingen, var allerede nu betalt tilbage, så afdelingen kom ud af året 2016 med et pænt overskud med intakt likviditet på små 2. millioner kroner.

Klubbens nye kasserer, Adam Mollerup gennemgik de økonomiske og organisatoriske veje i klubben og redegjorde for årets gang i økonomien som et fælles økonomiudvalg og klubbens repræsentantskab (Tennisbestyrelse og fodboldbestyrelse) er ansvarlig for. Med valget af Adam Mollerup til klubbens hovedbestyrelse er fodbold og tennis nu ligeligt repræsenteret.

Klaas Muizelaar omdelte og gennemgik årets regnskab, hvor de flotte tal tydeligt skinnede igennem.  Han supplerede sin gennemgang med en række betragtninger om økonomi i B.93 Tennis samt klubben.

Efter denne meget grundige beretning, blev den vedtaget med akklamation.

 

 

 

 • Indkomne forslag:

Der var indkommet fire forslag. Klaas Muizelaar gentog sit forslag fra sidste årsmøde om at lukke hallen Jule-og Nytårsaften fra kl. 17.00 og dermed ikke at opkræve baneleje i det pågældende tidsrum. Det blev enstemmigt vedtaget.

Et forslag fra en person, der ikke var medlem af klubben blev ikke behandlet.

Ivo Skolmen havde stillet et forslag om at tennisafdelingen ikke fremover måtte låne fodboldafdelingen penge, uden at det forinden havde været godkendt på et ekstraordinært tennismøde, blev sat til afstemning. For stemte 2 medlemmer og imod stemte 21 mens 8 undlod at stemme.

Preben Keldsen havde stillet et forslag, der handlede om fuld åbenhed i Hovedbestyrelsen og mellem afdelingerne i B.93. Et forslag han valgte at trække.

 • Fastsættelse af indskud / kontingent / baneleje (i tennis)

Bestyrelsen foreslog, at indskud, kontingent og baneleje forblev uændret. Bestyrelsen havde korrigeret lidt på banelejesatserne, således at de dyre haltimer blev lidt dyrere og de mindre attraktive banetimer blev lidt billigere

 • Valg af 3 medlemmer hvert år for 2 år:

Christian Lunøe, Patrick Ørngreen var villige til genvalg og de blev valgt. Violeta Jaramaz havde ønsket at stoppe – i hendes sted blev Marie Jakobsen nyvalgt

 • Valg af to suppleanter for 1. år

Adam Hvid 1. suppleant – og Marja Jäättelä 2. suppleant.

 • Eventuelt:

Intet

Årsmødet sluttede kl. 21.55.

 

Thomas Piculell                                                           Torben Klarskov
dirigent                                                                      referent

Godkendt 4. 11. 2016