Referat af bestyrelsesmøde 06.12.2015

Referat
TB-møde (budgetmøde)
6. december 2015

Dagsorden:

  • Gennemgang og godkendelse af budget for tennisafdelingen 2016
  • Orientering
  • Eventuelt

Fremmøde: Nils-Henrik Jørgensen, Torben Ernst, Cathrine Riis, Violeta Jaramaz, Christian Lunøe.

Afbud: Patrick Ørngreen.

— — —

  • Afdelingsbudgettet var sendt frem i bilag efter indledende behandling i økonomiudvalget. TB diskuterede planer og tiltag i det kommende år og tilrettede budgettet derefter. Afdelingsbudgettet blev godkendt, og det aftaltes, at formanden skulle fremsende det til HB og Palle Banks til brug for den samlede godkendelse af klubbens budget ved repræsentantskabsmødet den 17. december.

 

  • Formanden orienterede om forhandlingerne med B.93 Skole- og Idrætsakademi og kort om den seneste tids udvikling i byggesagen på Gasværksgrunden.

 

  • TB diskuterede overgangen til egendrift af udendørsanlæggene fra og med 2016 og en række tilknyttede problematikker, herunder forholdet til Skjold på det gamle anlæg.