Referat af bestyrelsesmøde 08.06.2015

Ref., TB 14

 

 • Martin Olsson, DGI – KidzTEN og mikrosponsorater

 

 • Godkendelse af referat fra TB 13

 

 • Godkendelse af dagsorden

 

 • Status fra sportschefen

 

En lang række punkter vendt – tilbagemelding på et enkelt punkt med det samme:

 

OK til ny pris på indendørs baner i sommersæson: 75,-

 

Resten af status var orienterende, krævede et bedre beslutningsgrundlag. Et par ting spilles ind til HB.

 

 • DGI og KidzTEN – diskussion/beslutning efter Martins oplæg:

  Anders er på KidzTen i Svanemøllehallen – 2 hold, 4-6 børn.
  Vi mangler trænere til det, organiseringen af de voksne vigtig.
  Har Anders været i Farum? – Steen tjekker.

 

 • Kursus til sportschefen – se mail fra Steen.

 

 • Beslutning om procedure ved restancer for juniorer – kommunikeres skriftligt til sportslig ledelse efter beslutning.

  Opkrævning, 1. reminder, 2. reminder (på betalingsfrist). Ingen kommer til anden træning uden at have betalt eller at have lavet aftale om betaling.

 

 • Brugerdrift af udendørsanlæggene, status – herunder diskussion af renovering af banerne.

  Er det kommunen der administrerer og udfører, eller er det klubben?
  Kan vi udlicitere det – eller lære af nogen?
  En banemand på?
  Hvilken stand afleveres anlæggene i, og hvilke planer er der for fortsat renovering (hvert 20. år).
  Banerapport (NH sender) + økonomisk beregning på renovering af gammelt anlæg (TE sender).

 

 • Årshjulsworkshop – læg i kalenderen
  CL rundsender datoer.
 • Møder med Johnny Wetterstein (hele bestyrelsen) og Michele Guarini (formand)
  CL beder JW om tre datoer. PØ, TE deltager med Michele.

 

 • Fortroligt

 • Gratister på anlæggene, herunder voldsepisode på det gamle anlæg
  Info til medlemmer: Booking er vigtigt, også over for kommunen. Halkort som løsning på indgang til det gamle anlæg – pris?

 

 • Samtale med sportschef – status (PØ/VJ/CL)
  PØ+CL+TE – feedbackmøde, forventninger + mål.

 

NH: Breddeudvalget holder møde 21. juni kl. 13, vi griller og taler sammen, CL fortæller om kommissoriet.

CØR: Folk der træner med rutinemæssigt, folk fra andre klubber. Elite fra andre klubber. Beslutning: Ok med krydstræning/sparring med andre spillere, der skal være en bagkant. Vi beder Bo om en liste over de nuværende sparringspartnere.

PØ: Har vi godkendt projektet på fællesarealet?

CL: Retningslinjer til spillere: Holdkampe over turneringer – undtagen internationale turneringer, som aftales individuelt. Steen, Bo og Hooman indskærper.

 

TE: Skal vi sælge bolde til medlemmerne. Kan man købe Yonex-bolde til reduceret pris?