Referat af bestyrelsesmøde 22.06.2015

TB 15, 22 juni 2015 // Med til mødet var:

TE: Torben Ernst

NH: Niels-Henrik Jørgensen

CR: Cathrine Riis

PØ: Patrick Ørngreen

 1. Godkendelse af ref. 13 (og evt. 14, hvis der ikke er kommentarer)

Resultat: Godkendt begge to

 

 1. Godkendelse af dagsorden

Resultat: Godkendt

 

 1. Det gamle anlæg: Pavillon og omklædning er i forfald – hvad vil vi gøre?

Resultat: Der skal forespørges til HB (v. Christian)

Vedr. Rengøring af baderum og vedligeholdelse af pavillon. (gammel anlæg).

 

 1. PØ ønsker en diskussion af skolens udvidelse – her havde det nok været godt at deltage på repræsentantskabsmødet, hvor vi blev orienteret ret grundigt, og hvor HB formulerede et tilbud til skolen (som ikke indeholder nogen deal med hallen eller noget andet, der træder ind på tennisafdelings enemærker. Når der kommer referat ud fra mødet, kan man jo tage det op i TB.

Resultat: Nyt forslag til HB om at vi deler udgifter tennis/fodbold i forbindelse med renovering af forslag, så vi kan gennemskue økonomien.

 

 1. Ny prisstruktur i hallen: Er det noget vi vil, og hvordan kan man differentiere? Vi har ikke justeret priser i flere år. Vores dyreste timer er billigere end de billigste i fx HIK. Steen er blevet bedt om at komme med et forslag til prisstruktur – det er ikke kommet endnu, men det principielle kunne man godt diskutere. (Jeg mener selv, at vi godt kunne sætte prisen i vejret på de bedste timer, og have en mere differentieret prisstruktur).

Resultat: Diskuteret v. Steen fremlæggelse, manglende materiale vedr. Priser i andre storklubber, dette vender Steen tilbage med indenfor 1-2uger, og derefter tages dette punkt til ende over mail.

 

 1. Orientering: Møde med førsteholdstrup og sportslig ledelse torsdag den 18. juni: Kun to afbud fra spillere. CL havde indkaldt, fordi vi ikke har kommunikeret tydeligt nok, hvem det er der sætter reglerne og hvordan spillernes vilkår er. CL pointerede, at det ikke er bestyrelsen, der sætter folk på og af holdet – det er alene cheftræneren (Bo T), der har det ansvar. Han kan rådføre sig med sportschef og holdkaptajn, når han mener det er formålstjenligt, men det er Bos aftale med den enkelte spiller, der gælder. Bestyrelsen involveres ikke i den slags beslutninger, men orienteres, når der skal følges op administrativt (fx med ændring af privilegier). Det blev hørt og forstået – Bo og Jan (holdkapt.) tager en samtale med hver enkelt spiller, inklusiv Marco, der også var til stede ved mødet. Samtalen kan ændre Marcos status, så han igen er på holdet, hvis Bo føler, at der er basis for det.

Resultat: Punktet er IKKE godkendt og er flyttet til D. 29 juni klokken 19.15 med henblik på afklaring af denne sag.

 

 1. Orientering: Gasværksgrunden: Der har været et møde på rådhuset med interessentkredsen – inklusiv B.93, repræsenteret ved CL, David Kendal og Hans Drachmann – hvor man fremlagde tre scenarier, der gives videre til politikerne. Vi noterede os, at man nu har et forslag med, hvor der ikke skal være nogen bebyggelse, men kun grønne arealer og sport. Vi noterede os dog også, at embedsmændene vil anbefale et andet af de tre scenarier til politikerne. CL og Hans Drachmann har møde med forvaltningen denne uge, hvor vi vil tale klubbens sag endnu en gang. Der er også gang i nogle tiltag over for udvalgt politikere via lokaludvalget.

Resultat: Manglende Uddybelse af valget af scenarie som blev valgt af embedsmændene? (Hvad valgte de at gå videre med? Hvad indeholdt forslaget?)

 

 1. Orientering: Som lovet har jeg rejst sagen om egendrift af udendørsanlæg i HB, der har undersøgt og fundet frem til følgende: Lige nu er det lidt på hold – men stadig en plan fra 2016. På hold, fordi der nogle klubber fra andre kommuner, der lejer sig ind hos andre, og det giver noget rod mellem kommunekasserne. Det skal de afklare i kommunen, og så vender de tilbage.

Resultat: Afventer resultat

 

 1. Orientering: Mulighed for større sponsorat, outdoor på bagsiden af hallen ud mod banen. PØ orienterer og der arbejdes videre – CL undersøger med kontakt på mediabureau, hvad det skal koste i forhold til det antal passagerer, der hver dag passerer forbi hallen i tog.

NH forklarer at evt. Taget kan tages i brug til reklame ifbm. fly der kommer indover.. // PØ har kontakt til DSB og afventer svar, PØ tager også kontakt til reklame bureau ang. Reklame spots. Evt. Bliver der også afgivet tilbud fra disse.

 

 1. (Ekstra punkt). TE vil godt have ekstra punkt på med godkendelse af de udarbejdede kommissorier

Resultat: GODKENDT

 

 1. evt. Gennemgang af referater inden oplægning på hjemmeside, grundet personfølsomme data.

Resultat: Taget til efterretning og dette gøres.