Referat af bestyrelsesmøde 13.04.2016

TB-møde
13. april 2016

Til stede: CL, TE, NHJ, CØR
Afbud: PØ, VJ

Referat

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Godkendelse af ref. fra sidst TB-møde: Allerede godkendt og lagt ud.

Renovering og forårsklargøring af anlæg – inklusiv Torbens spm. til adgangsforhold på gl. anlæg
Beslutning 1: TE + NHJ tager afleveringsforretningen på det gamle anlæg sammen med Jess Wessberg og Steen Højlo.
Beslutning 2: Gennemgang af yderhegn + rapportering til kommunen (da yderhegnet stadig er deres ansvar) sættes i gang – Steen H/Martin (den nye baneinspektør).
Beslutning 3: Det allerede besluttede e-booking på det gamle anlæg sættes i værk – Steen H
beslutning 4: Elektronisk låseløsning til gl. anlæg undersøges – Steen H.

Ny organisation og nye roller for ansatte
CL orienterede om den nye organisation med Bo Mortensen som teamleder på lilleskolen (5/6-10/11 år), Hooman Samimi som teamleder på klubskolen (10/11-18 år), Bo Thaysen på talent/elite (10/11-18 samt senior) med Hooman som assistent. Steen H som generel tennisfaglig leder – men hands off rent organisatorisk – og som banetræner på Bo Mortensens team. Steen fokuserer med den nye org. mere rent på forretningen/driften og på tennisfaglig udvikling i afdelingen. Bo M og Hooman tager sig af forældrekommunikationen og daglig medlemsadministration/ -kommunikation.

Ledelse og personalepleje i B.93 Tennis
Punktet blev taget under det foregående punkt om ny organisation. CL orienterede om ansættelsesforløb samt om de krav og ønsker, vi har stillet til det nye team.

Team Copenhagen – status
Beslutning om at gennemgå vores klubscore og målsætninger sammen med Henning Hansen på et møde i starten af udendørssæsonen, så vi følger op på målsætningerne fra konsulentforløbet sidste år. CL kontakter Henning.

Generalforsamling – forberedelse, herunder kasserervalg, gennemgang af stillede forslag
Bestyrelsen gennemgik forslag og øvrigt materiale til GF. Bestyrelsen bekræftede sin allerede indstillede kandidat til kassererposten, Adam Mollerup.

Coating af indendørsbanerne – farvevalg
Beslutning: TE går videre og kommer med en indstilling til bestyrelsen med mulige farvevalg. Der er umiddelbart stemning for to forskellige farvekombinationer. Blå (banens omgivelser) /lys blå (selve banen) og blå/mørk rød. Blå/grøn har også været nævnt. B.93-logo mellem banerne en mulighed.

Personsag – hærværk/ulovlig brug af baner
Den pågældende person (som er mindreårig) har udøvet hærværk og benyttet baner som var under renovering ved i hvert fald to lejligheder (10. og 12. april) på det gamle anlæg – der findes fotodokumentation på hærværket. Vedkommende har desuden brugt andre medlemmers medlemsnumre til booking og i mange tilfælde spillet med ikke-medlemmer. Ved påtale fra klubbens ansatte har vedkommende været sprogligt overfusende og ubehagelig.

Beslutning 1: Bestyrelsen suspenderer vedkommende som medlem i et år, det vil sige udendørssæsonen 2016 og den følgende indendørssæson. Klubben orienterer forældrene om beslutningen og sender ved samme lejlighed en regning, der dækker de omkostninger, klubben har haft til udbedring af skaderne på anlægget på P.H. Lings Allé.

Beslutning 2: Der skiftes lås på villaen (klubhus på det gamle anlæg) og føres log over udlevering af nye nøgler – Steen.

ØI – bedre styring, nye folk ind iflg. aftale + generalforsamling 3. maj
Beslutning: CL går videre i HB-regi med at gennemføre en generalforsamling den 3. maj i Østerbro Idrætspark A/S, inklusive at finde et eller flere nye egnede medlemmer.

Juniorudvalg
Beslutning: CØR går videre med Bo Mortensen efter Tennissportens Dag/Standerhejsning.

Tennissportens dag + standerhejsning
Bo Mortensen arrangerer.

Eventuelt
CØR: Efterlyser mere aktivitet ift. KTU-hold – CØR taler med Bo Mortensen (som skal være tovholder på det) om holdkaptajner osv.

CØR: Der gøres noget særligt med KM i år, fordi KTU fylder 140 år.