Referat af bestyrelsesmøde 27.08.2016

TB-møde, lørdag den 27. august 2016 kl. 14

Referat

— — —

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af seneste referat – allerede udsendt og godkendt før sommerferien.

 1. Status på driften og orientering om sommerens aktiviteter og sportslige resultater ved Steen/Hooman/Bo M

 

Budget på egendrift: regnskab sendt ind til Søren Nielsen.

 

Skur langs banerne til brug for baneinspektør, værkstedsrum. Også værkstedsrum på det gamle.

 

Kommunens del af kontrakten overholdes ikke. Det handler om vedligehold af hegn, ukrudtsbekæmpelse + omklædning vedligehold og rengøring.

 

Lys på det nye anlæg renoveret/skiftet. Der er for lidt lux i det nye – der skal være 200, der er 52. Steen er på bolden, inklusive klager over gener fra projektøren fra folk i omkringliggende beboelse.

Sebastian, vores praktikant, assisterer med praktisk arbejde på anlæggene, arbejder virkelig godt. Måske kan han fortsætte hos os længere end planlagt.

 

Steen laver liste over vinteropgaver på anlæggene.

 

Indendørs: coating er lavet og betalt, et par efteropgaver udestår. LED-belysning kommer op i september. 5 års materialegaranti + luxgaranti. Tilbagebetaling på 1½ år på investeringen.

 

Ingeniør ud og kigge på kondensvand i hallen.

 

Netværk i hallen/kontor: Har ikke virket i lang tid. Vi har (ifølge TDC) været hacket. Vi har nu fået ny IP-adresse. Der er nogle vanskeligheder endnu, der arbejdes med at løse det i samarbejde med Klaas.

 

Yonex – fornyelse om et halvt år. Andre mulige sponsorer drages ind.

 

Bo M, Steen, Hooman, Mir på kursus næste uge. Level C international.

 

To mand mere på coach (K5-K10) – Mir og Anders K.

 

Bo T + Steen laver plan for tilbud til team DK-spillere.

 

Overvågning rundt om hallen opgraderes. Der er blevet klaget over hærværk foran slottet – der bedes om skiltning og bedre overvågning. Svar til klager – Steen.

 

Pt. 60 tilmeldte til klubmesterskaberne (junior og senior)

Steen: Boldbudget holder ikke, opjusteres med 20K for 2016.

 

— — —

 

Bo Mortensen:

 

Glad for god modtagelse

 

Der har været åbent hus, træningen er sat godt op. Vi har flere medlemmer, 332 børn på træning (fra 254 til 274 til 332).

 

Svanemøllen er tilbage på fuldt skema. Familietennis – 29 forår, 24 efterår.

 

Camps: 204 på camp i alt i alderen 6-14.

 

Pizzatennis, 30 deltagere

 

Overnatning, 12 delt

 

Kampspil, 12 delt

 

Turneringer – 4 stk. + en i september.

 

Hold i alle rækker, mixhold (u8, u10, u12, u14). Bo averterer efter tilmeldinger til skumhold.

 

U18 junior D og P i DTF: Pigerne har klaret sig godt, drengene kræver lidt mere arbejde.

 

Første herre rykker ned i 2. div (ude), første damer rykker op i 1. div. Klubbens dameside på 1. og 2.-holdsniveau trives godt og stemningen til træning er virkelig god.

 

Seniorhold har kørt godt, minus serie 5 1, som blev trukket pga manglende holdkapt + spillere. Vi kører samme rutine næste år med skema på nettet.

 

Klubmesterskaber kører.

Vi er meget synlige på FB, 500 likes snart rundet. Flere film fra hverdagen.

 

Instagram kører også godt, stigende followers.

 

Indendørs planer: Båstad for de små, måske for alle. Overnatning i hallen. Skumturneringer denne vinter, Bo er den rejsende træner, rekrutterer forældre til frivillig. Vi skal have flere børn til SM (target 30) og KM inde.

 

Bo arbejder på årshjul.

 

Juniorudvalgsformanden tager et møde med Bo om sine planer.

 

— —

 

Hooman/Holland:

 

Cardio kører, der introduceres klippekort og betaling (60 pr. klip).

 

Senior pro camp med Steen, Bo T, Hooman – i et andet pædagogisk rum. Succes, en mere indendørs.

 

Camps i alle ferier, både junior og senior.

 

STU Open – præmier fra Yonex. 4 rækker, folk var glade. STU grill i september.

 

Young Guns Cup – for Bo Thaysens hold. Yonex gav præmier, 12 gavekort.

 

Tennisrejsen er bestilt, går i nul ved 40 deltagere. De fire trænere teambuilder på turen.

 

Efterårskataloget kommer 1. september. CØR foreslår 2 hold af halvanden time til dem der gerne vil træne længere end en enkelt time. Hooman kigger på det.

 

STU – fra primo maj til ultimo september: 75 hold, 450K på nuværende tidspunkt i omsætning. 130 ekstra forventes på indendørs-STU i dette regnskabsår. I alt små 600K i omsætning.

DIIS vil gerne leje baner til deres medarbejdere. 210 for formiddagstimer som der ikke umiddelbart er efterspørgsel på. Ok fra bestyrelsen.

 

 1. Økonomi – status/orientering/gennemgang af perioderegnskab

 

 1. Økonomi – start på budget 2017, ønsker/investeringer for næste år (herunder udvikling af pladsen foran hallen, undersøgelse af ekstra indendørskapacitet for 2018, honorar-ordning på første dame og herre, andet …) Separat møde om budget efter årsmødet.

 2. Det gamle anlæg – status, vinterforberedelse (inklusiv diskussion af Skjolds vinterfodbold på vores baner), næste års klargøring (pro hjælp, tidsfrist for klargøring, klubhuset, omklædningen, sikring).

Fuld renovering af villaen – vi søger klubhuspuljen. Nyt køkken, ny indmad, nye møbler, nyt toilet, taget gås efter, nyt gulv – klubhuspuljen søges i år. Adgangsforhold til klubhus med kort + kode. Samme system til udendørs baner.

 1. Hallen – status på forbedringer (ny coating, nyt lys, muligvis nye farver på vægge) samt ny rengørings- og vedligeholdelsesordning. Steens rolle som daglig halbestyrer + tilhørende funktionstillæg (som betales af ØI) OK.

 

 1. Udvikling af området foran hallen – status på projektet, orientering om næste skridt.

 

Ok til 20-30K til tegninger. Udnyttelse af hele arealet så godt som muligt. Bestyrelsen afventer tegninger.

 

 1. Årsmøde – fastsættelse af dato: Torsdag den 13. oktober kl. 19:30, torsdag den 27. oktober kl. 19:30 eller 2. november 19:30. Dato ud så snart der er afklaring, tages på mail.

 

 1. Skolesamarbejde med Strandvejsskolen – orientering: Samarbejde kører 2016/17, udvides i 2017/18.

 

 1. Pavillonen – indtjeningsmuligheder, herunder tennisrelateret styrke/konditionstræning (klippekortsordning), ’forældrestyrketræning’, triatlon.

 

 1. Udvalgene – (junior, bredde, sponsor: orientering) Udskudt

 

 1. Eventuelt

KM inde – ja til én årgang, ligger 2.-22. januar 2017.