Referat af bestyrelsesmøde 01.10.2014

Tilstede: Christian, Patrick, Nanna, Torben, Nils-Henrik, Violeta, Cathrine og Klaas
Dagsorden
1 Godkendelse af dagens orden fra sidste møde
Godkendt med tilføjelse at alle træner skal godkendtes af bestyrelsen (i samarbejdet med sportschefen)
 2 Til orientering siden sidst
Samarbejdet med HB (Preben)
Preben orienterede om, at i modsætning til sædvane vil han samarbejde med bestyrelsen i HB. Og Christian og Preben, er enige om at samarbejde med HB.
Preben har også informeret bestyrelsen at han ville indtræde som næstformand. 


Samarbejdet med akademi/skole (Christian og Klaas)
Søren Munk Skydsgaard skal være repræsentant for tennisafdeling i skolebestyrelsen
Orientering fra økonomiudvalget (Klaas)

Brug for at få overblik over økonomien pga. at der er udfordringer med system (medlemmer/ ikke medlemmer, restancer…). Klaas tager snak med Hooman og Steen

Orientering om daglig drift/administration (Christian og Patrick)
Alle forslag sendes til Christian
Hooman, Bo har underskrevet deres halvårskontrakter. Steen kontrakt udløber i feb. 2015

Alle, der har foretaget/ vil foretage sig noget på bestyrelsens vegne
3 Sager til beslutning
A    Indstilling af Klaas Muizelaar som tennisafdelingens repræsentant i moderklubbens økonomiudvalg-  Vedtaget

B    Indstilling af Søren Munk Skydsgaard som tennisafdelingens repræsentant i bestyrelsen for Akademiet/Skolen- Vedtaget

C    Mandat til formand, næstformand og Preben: Gå videre med aftaler omkring organisering af administration og organisation af vintertræningen, herunder samarbejdet mellem sportschef og Hooman Samimi-  Vedtaget
D    Indstilling: Bestyrelsen tiltræder, at Hooman Samimi som en del af sine administrationsopgaver bliver ansvarlig for at opdatere medlemskartoteket i tennisafdelingen.

E    Samarbejdsaftale med akademiet: Det indstilles, at aftalen formuleres, så følgende tydeligt fremgår: Alle tre punkter nedeunder vedtaget

Tennishallen og dens omklædnings faciliteter kan udelukkende benyttes til tennis af skolens elever – ingen andre idrætsgrene er tilladt
Det er tennisbestyrelsen, der afgør, hvor mange banetimer B93 kan stille til rådighed for akademiet.
Akademiet skal betale for de ydelser, det modtager fra tennisafdelingen. Det gælder banetimer så vel som trænere, der stilles til rådighed.


F     Pris for salg af indendørstimer til akademiet: Det indstilles, at bestyrelsen (eller et udvalg i bestyrelsen) udarbejder et forslag prissætning af indendørstimerne, som tilbydes akademiet- 100DKK- vedtaget

G     Beslutning om kommunikation fra bestyrelsen: Det indstilles, at ingen bestyrelsesmedlemmer kommer med udmeldinger på bestyrelsens vegne, med mindre det eksplicit er aftalt på et bestyrelsesmøde. I spørgsmål, som ikke er behandlet på bestyrelsesmøder, henviser vi indtil videre til formandskabet- vedtaget
H     Bestyrelsen tiltræder indstilling vedrørende de tidligere trænere.  

Næste bestyrelses møde
Den 8 oktober kl 19